• English
  • Polski

III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo

„Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów i partnerów serdecznie zapraszam na III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”. Debata będzie miała miejsce 15 stycznia 2019 r. od godz. 9:45 w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem okrągłego stołu gromadzącego naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski, przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowiska prawniczego, organów władzy i mediów oraz studentów jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji, mogących prowadzić do przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wyeliminowanie, a przynajmniej zmniejszenie skali, tych niepokojących zjawisk, wciąż obecnych w przestrzeni publicznej i sferze prywatnej (potwierdzają to najnowsze raporty Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie http://hatecrime.osce.org/2017-data oraz Unii Europejskiej http://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews), jest istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego jednostki, jak i całego społeczeństwa i wymaga wielopoziomowych i zróżnicowanych działań, w tym edukacyjnych.

Wydarzenie adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców,  w szczególności do studentów, przedstawicieli zawodów prawniczych, świata nauki, mediów, administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Debata jest organizowana przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP, oraz Pracownię Etnopedagogiki przy ACBiR AJP we współpracy z Lambdą Warszawa, Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE),  Jean Monnet Chair „The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union” oraz Jean Monnet Module EUMIGRO.

Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad konferencją objął portal gorzów24.pl.

Okrągły stół EUIncSo jest organizowany w ramach Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” dofinansowanego ze środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

W załączeniu program konferencji.