• English
  • Polski

CEWSE II International Congress „European Security and Stability in a Complex Global Order”

W imieniu Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics, CEWSE) oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Drugim Międzynarodowym Kongresie CEWSE "European Security and Stability in a Complex Global Order", który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, budynek 5. Kongres został objęty Honorowym Patronatem J. M. Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W trakcie spotkania prelegenci (praktycy i teoretycy badań nad Unią Europejską z Polski i zagranicy) oraz  pozostali uczestnicy konferencji będą starali się przeanalizować strategiczne, z punktu widzenia państw UE, zagadnienia związane z potencjalnym rozwoje WPZiB UE, wyzwań, jakie przed UE stoją w tym kontekście, wymogów bezpieczeństwa energetycznego, informatycznego czy społecznego oraz ocenić dotychczas podejmowane decyzje w tej sprawie. Podczas konferencji zostanie również podjęta próba wypracowania efektywniejszego sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów we wskazanych obszarach.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w Debacie CEWSE nt. "EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts", która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, w Bibliotece Głównej. 

Kongres i Debata CEWSE wpisują się w prestiżowy projekt UE kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek i realizowany w Szkole Głównej Handlowej w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Programy obu wydarzeń CEWSE są dostępne na stronie internetowej CEWSE http://www.cewse.pl/pl/konferencje-kongresy-miedzynarodowe/ii-miedzynarodowy-kongres-naukowy

Uprzejmie prosimy Państwa o rejestrację przez formularz on-line http://www.cewse.pl/pl/konferencje-kongresy-miedzynarodowe-ii-miedzynarodowy-kongres-naukowy/rejestracja do dnia 13 kwietnia 2018 r. Językiem obrad będzie język angielski. Udział w Kongresie i w Dyskusji Panelowej jest bezpłatny.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką Unii Europejskiej, a także – jeśli to możliwe – opublikowanie zaproszenia na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter). Dołączamy materiały promocyjne do wykorzystania (programy obu wydarzeń).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.cewse.pl oraz profilu CEWSE na Facebooku  fb.me/CEWSESGH

 

Z wyrazami szacunku

prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek z Zespołem CEWSE

Centrum Doskonałości Jeana Monneta 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie