• English
  • Polski

II ogólnopolski okrągły stół EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna"

Debata poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu -  jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka jest zjawiskiem niebezpiecznym, a mechanizmy jego prewencji i zwalczania powinny zostać zaprojektowane i wdrożone wspólnie przez przedstawicieli władzy i społeczeństwa.

Celem okrągłego stołu, gromadzącego naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów, będzie stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji. 

Wydarzenie adresowane jest w szczególności do studentów, przedstawicieli zawodów prawniczych, świata nauki, mediów, administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Okrągły stół zostanie zorganizowany w ramach Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union”.

Organizatorami debaty są Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE)”

Program do pobrania