• English
  • Polski

Agnieszka Kłos

Agnieszka Kłos, doktor nauk ekonomicznych 2012 r. Od 2014 r. jest adiunktem w katedrze UE Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2005 pracowała w Departamencie Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2005-2011 w Departamencie Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów. W latach 2011–2013 pracowała w Banku Gospodarki Narodowej jako ekspert w Departamencie Programów Europejskich. Od 2015 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie instrumentów finansowych (współpraca z EBI i BGK). W latach 2004-2006 członek Regionalnego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), członek zespołu oceniającego wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Funduszu Spójności (jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów). W latach 2006-2011 przedstawiciel Ministerstwa Finansów w komisjach resortowych sejmowych i senackich. 2013-2014 - jeden z koordynatorów realizacji projektu JM „L’Académie du Jeune Européen” (LLP, program JM) i koordynator ds. wykonania budżetu projektu. 2014-2015 - koordynator ds. wykonania budżetu projektu „EuInteg” (Erasmus, JM Information Project). W latach 2013-2016 Skarbnik PECSA, a od 2016 roku Wiceprzewodnicząca PECSA.

Od 2019 r. Ekspert w Europejskiej Akademii Kadr - ekspert/wykładowca z zakresu finansów UE.

Autor wielu artykułów i rozdziałów książkowych z zakresu finansów publicznych, budżetu UE, zarządzania instrumentami finansowanymi ze środków UE.

Członek Zespołu CEWSE zaangażowany w: prawidłowe funkcjonowanie e-CEWSE i przygotowywanie zajęć dydaktycznych, publikacji naukowych, redagowania książek, prowadzenie badań, Członek TWG; Zastępca Kierownika I Kongresu Międzynarodowego w 2017 r., Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020