• English
  • Polski

Aleksandra Szczerba-Zawada

Doktorka nauk prawnych. Kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Profesorka Wizytująca Uniwersytetu Aldo Moro w Bari. Ekspertka w zakresie prawa UE i prawa antydyskryminacyjnego (ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, ekspertka Team Europe przy Komisji Europejskiej) .

Członkostwo (m.in.): PECSA, PSPE, PTSE, Komitet Naukowy European Studies Journal (ECSA-Moldova).

Zainteresowania badawcze: zasada równości płci, rynek wewnętrzny UE, PWBiS, WPZiB.

Doświadczenie dydaktyczne: prawo UE, prawo człowieka, fundusze strukturalne UE, WPZiB.

Doświadczenie w projektach finansowanych przez UE:

  • 01.09.2016-31.08.2019
    “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo) (numer projektu: 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE) - kooordynatorka
  • 1.09.2016-31.08.2018
    “L’Académie du Jeune Européen 2” (numer projektu 575302-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-PROJECT) - koordynatorka Stypendia (m.in.): Erasmus + Mobilność pracowników w nauczaniu 2015/2016, Stypendium Alpbach Summer School on European Integration w 2012.

Członkini Zespołu CEWSE podejmująca działania badawcze, odpowiedzialna za współorganizację III Kongresu Międzynarodowego w Gorzowie w 2018 r., redagowanie i przygotowanie publikacji, wspierająca organizację wszystkich innych wydarzeń i będąca Zastępcą Kierownika ds. Debat Okrągłego Stołu, Członkini TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020