• English
  • Polski

Artur Adamczyk

Doktor nauk politycznych; absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (studia międzynarodowe), Profesor nadzwyczajny, Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Studia Europejskie” i Sekretarz Programu Wydawniczego Centrum Europy, Uniwersytet Warszawski. Specjalista ds. Stosunków międzynarodowych w dziedzinie europeistyki. Główne obszary zainteresowań badawczych: system instytucjonalny Unii Europejskiej, proces decyzyjny w UE, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (wymiar śródziemnomorski). Profesor wizytujący na różnych europejskich uniwersytetach, uczestnik różnych projektów badawczych. Wykładowca w zakresie: instytucji i funkcjonowania UE, procesu decyzyjnego i lobbingu w UE, polityki zagranicznej wybranych państw europejskich, współautor i redaktor ponad 50 publikacji, w tym książek: Unia Europejska i Polska. Problemy i osiągnięcia (2015); Wprowadzenie do europeistyki: nowe podejście do jednoczącej się Europy (2013); Polska i Turcja w Europie - doświadczenia i wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne (2013).

Członek Zespołu CEWSE, Zastępca Kierownika I Kongresu Międzynarodowego w 2017 r., zaangażowany w przygotowanie publikacji, wspierający organizację wszystkich wydarzeń, podejmujący działania badawcze w ramach projektu CEWSE, Członek TWG, Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020