• English
  • Polski

Léonce Bekemans

Léonce Bekemans (licencjat z filozofii, magister studiów międzynarodowych i doktorat z ekonomii międzynarodowej) ma profil międzynarodowy i interdyscyplinarne zaplecze akademickie z szerokim i długotrwałym badaniem oraz wielojęzycznym doświadczeniem dydaktycznym/badawczym w zakresie studiów europejskich i międzynarodowym dorobkiem wydawniczym. Od 10 lat jest profesorem w College of Europe i pracował w różnych instytutach europejskich, łącząc obowiązki związane z nauczaniem, badaniami i zarządzaniem. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą szerokiego zakresu badań integracyjnych zorientowanych na wartość, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między gospodarką, polityką, kulturą i społeczeństwem z perspektywy globalnej, europejskiej i lokalnej oraz ich szerszego wpływu społecznego.

Jest Przewodniczącym Jean Monnet ad personam na Uniwersytecie w Padwie i Koordynatorem Akademickim Centrum Doskonałości Jean Monnet, formalnie uznanej historii sukcesu unijnego programu Jean Monnet i współpracownikiem Centrum Praw Człowieka. Jest profesorem wizytującym na różnych uniwersytetach europejskich, cenionym prelegentem na międzynarodowych konferencjach oraz ekspertem ONZ, Rady Europy, UE, Komitetu Regionów, Fundacji Anny Lindh w zakresie edukacji europejskiej, dialogu międzykulturowego i zarządzania na wielu poziomach zagadnienia. Jest dyrektorem generalnym ECSA-World, a także prezesem „Ryckevelde”, organizacji non-profit zajmującej się obywatelstwem europejskim w Brugii (B).

Jego doświadczenie jest znaczące ze względu na udział w działaniach badawczych oraz tematyczną grupę roboczą, zawartą w przygotowaniu książek i artykułów, wspierający organizację wszystkich wydarzeń.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020