• English
  • Polski

Ludmila Rosca

Ludmila Rosca jest profesorem filozofii politycznej na Wydziale Nauk Politycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych Mołdawii.

Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i badaniach w dziedzinie filozofii integracji europejskiej, europejskiej filozofii politycznej, europejskiej filozofii kultury, systemów politycznych. Koordynuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Opublikowała 11 książek i ponad 90 artykułów w Mołdawii i za granicą. Jej ostatnia książka koncentruje się na europejskim szkolnictwie wyższym.

Koordynuje Akcję Jean Monnet Wspieranie zdolności informacyjnych i komunikacyjnych w promowaniu studiów europejskich553316-EPP-1-2014-1-MD-EPPJMO-SUPPA (beneficjent - ECSA-Mołdawia).

Była Członkiem Zespołu Jean Monnet Action Learning EU in Close-Up (542439-LLP-1-2013-1-MD-AJM-ICS).

Jako Prorektor ds. Badań i Przewodniczący Rady ds. Zapewnienia Jakości, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Mołdawii, zajmuje się rozwojem mołdawskiego szkolnictwa wyższego zgodnie z procesem bolońskim.

Ludmila Rosca jest Członkiem ECSA-Mołdawia, Członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „European Studies” i Koordynatorem Europejskiego Centrum Informacji i Komunikacji (www.studiieu.org).

Jej doświadczenie jest znaczące dla jej udziału w działaniach badawczych i tematycznej grupie roboczej, przygotowaniu książek i artykułów i innych działań wspierających organizację wszystkich wydarzeń.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020