• English
  • Polski

Marta Pachocka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu EUMIGRO w ramach Programu Erasmus+ w latach 2016–2019. Czynny udział w krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i UE. Krótkoterminowe pobyty badawcze we Francji (2012, 2013) i Belgii (2014). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek: PTE, UACES, IPSA, IMISCOE, IASFM, AIELF. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; Europa/UE wobec migracji międzynarodowych; wspólna polityka migracji i azylu UE; polityka migracyjna i integracyjna Francji; międzynarodowa pozycja Francji; gospodarka europejska i światowa.