• English
  • Polski

Marta Pachocka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych i badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS, UE (Horizon 2020, Lifelong Learning Programme, Erasmus+, Creative Europe) czy UM w Warszawie. W latach 2016–2019 kierownik projektu EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach” w ramach Programu Erasmus+. Obecnie zaangażowana w dwa projekty H2020 dotyczące migracji i liczne projekty Jean Monnet (support to associations, centre of excellence, networks, projects etc.). Visiting Research Fellow w Institut d’Etudes Politiques de Paris we Francji (2015). Visiting Professor w University of Economics in Bratislava na Słowacji (2015) i University of Tartu w Estonii (2016). Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i Komitetu Badawczego RC46 „Migracja i obywatelstwo” Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA). Ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Projektu Metropolis. Członek: UACES, IMISCOE, IASFM, AIELF. Zainteresowania naukowe m.in. studia migracyjne i studia europejskie.

Członek Zespołu CEWSE zaangażowany w: prawidłowe funkcjonowanie e-CEWSE i przygotowywanie zajęć dydaktycznych, publikacji naukowych, prowadzenie badań i udział w TWG; Zastępca Kierownika serii warsztatów dla doktorantów i seminariów w formie okrągłego stołu CEWSE; Członek Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej Kongresów CEWSE.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020