• English
  • Polski

Olga Barburska

Docent dr Olga Barburska - absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; specjalistka w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych w dziedzinie europeistyki. Główne zainteresowania badawcze: polityczne, historyczne i społeczne aspekty integracji europejskiej; polityka zagraniczna Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza polityka wschodnia UE. Od wielu lat pracująca w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego; zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Europejskie”. Koordynator i uczestnik licznych projektów badawczych; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym współautorka książek: Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective (2015), Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces? (2014), Historia integracji europejskiej w zarysie (2013), a także współautorka i redaktorka szeregu prac zbiorowych, m.in. Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe (2013), Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects (2008).

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020