• English
  • Polski

Roman Petrov

Jean Monnet Kierownik Katedry Prawa UE w NaUKMA od 2010 r., Kierownik Centrum Doskonałości Studiów UE w NaUKMA od 2011 roku. Wykładał pierwszy moduł Jean Monnet w prawie UE na Ukrainie na Donetsk National University. Przeprowadził badania podoktoranckie jako stypendysta Maxa Webera w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (IT) i odbywał stypendia naukowe na University of Heidelberg (Niemcy), University of Oxford (Wielka Brytania) i innych międzynarodowych uniwersytetach. Autor jednego z pierwszych ukraińskich podręczników na temat prawa UE. Jest aktywny w publikowaniu w uznanych czasopismach naukowych. Założyciel i pierwszy wybrany Prezydent Ukraińskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich. Obszary badań i nauczania to: prawo UE, prawo gospodarcze UE; Prawo UE dotyczące stosunków zewnętrznych; Zbliżenie i harmonizacja prawodawstwa w UE; Prawne aspekty integracji regionalnej na obszarze poradzieckim. Często udziela porad instytucjom państwowym na Ukrainie, w tym Sądowi Konstytucyjnemu Ukrainy i Ministerstwu Sprawiedliwości.

Jego doświadczenie jest znaczące dla jego udziału w działaniach badawczych i tematycznej grupie roboczej, przygotowaniu publikacji i innych działań wspierających organizację wszystkich wydarzeń.

Dodatkowe aktywności Członków Zespołu - przykłady, lata 2016-2020